Pembeli Donat ( Humor )
Tiba-tiba seorang pembeli masuk ke toko Donat dan langsung menemui pelayan.

Pembeli : “Mbak !! Mana manager toko donat ini.
                Saya mo komplain.”

Pelayan : (Sambil ketakutan)  
                “Em.. emang ada apa ya pak?”

Pembe
li : “Masak, saya beli donat 10 biji, bolong semua????”

Pelayan : ***Gubrak, ngambil bata siap dilempar***